{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Odmieniliśmy życie wielu ludzi w Ugandzie poprzez zapewnienie dostępu do wody dla szkoły i okolicznych wiosek

Drop in the Bucket to organizacja non-profit, która buduje studnie wodne i systemy sanitarne w szkołach w Afryce Subsaharyjskiej.  We współpracy z firmą Drop in the Bucket udostępniliśmy sprężarkę CompAir do pomocy przy wierceniu otworów wiertniczych w celu wykonania studni wodnej dla szkoły w Ugandzie.  Pomagaliśmy również w dostarczeniu urządzenia.

Przed powstaniem studni szkoła i sąsiednie wioski pozyskiwały wodę z pobliskiego bagna, lecz ta nie była czysta i uczniowie często opuszczali zajęcia ze względu na choroby wywołane zanieczyszczeniami.

Przed wykonaniem odwiertu najbliższym źródłem czystej wody była studnia oddalona o 2 kilometry. Z uwagi na lokalizację społeczność piła wodę z bagna, ponieważ pozyskiwanie czystej wody z odległego źródła było trudne i czasochłonne.


Gardner Denver zmienia życie w Ugandzie, zapewniając wodę dla dzieci w wieku szkolnym i okolicznych wiosek
Uganda uśmiecha się

Szkoła, w której została zainstalowana studnia — Kyere Township Primary School — liczy łącznie 1027 uczniów, w tym 474 chłopców i 581 dziewcząt. Szkoła zatrudnia 18 nauczycieli, większość z nich to mężczyźni.  Dyrektorką jest kobieta.

Studnia obsługuje szkołę, a także wioski Kyere Central i Omirio. Kyere Central liczy 112 gospodarstw domowych i 662 mieszkańców.  Omirio liczy 89 gospodarstw domowych i 503 mieszkańców (w obu wioskach większość populacji stanowią kobiety).  Oznacza to, że codziennie ze studni korzysta w sumie 2210 osób.


Studnia obsługuje szkołę, a także wioski Kyere Central i Omirio.  Kyere Central liczy 112 gospodarstw domowych i 662 mieszkańców.  Omirio liczy 89 gospodarstw domowych i 503 mieszkańców (w obu wioskach większość populacji stanowią kobiety).  Oznacza to, że codziennie ze studni korzysta w sumie 2210 osób.

John Travis, szef działu rozwoju Drop in the Bucket, wypowiedział się na temat sprężarki następująco — „Sprężarka ta bez wątpienia stanowi kamień milowy dla Drop in the Bucket i jak na razie obecny rok już zapowiada się jako najważniejszy w historii organizacji. Przekazuję gorące podziękowania od wszystkich członków Drop in the Bucket. Ten datek zmieni życie tysięcy osób i pozwoli dzieciom chodzić do szkoły zamiast codziennie przeznaczać wiele godzin na zdobycie wody”.

John wspomniał również, że wcześniej przewiercenie się przez 1 metr gęstej skały zajmowało im 30 minut, natomiast przy użyciu nowej sprężarki CompAir byli w stanie wykonać tę pracę w zaledwie 11 minut.  Pozwoliłoby im to na realizację większej liczby projektów rocznie przy niższych kosztach.

Compair Turbo Screw
woda
pl-PL