{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Cel i Wartości

Polegaj na nas, aby pomóc w poprawie jakości życia

Myślimy i działamy jak właściciele.

Od 160 lat każdego dnia staramy się pomogać w zmienianiu codziennego życia na lepsze. Działamy w duchu przedsiębiorczości, która inspiruje do głębokiej troski o wszystkich ludzi i naszą planetę. Jesteśmy nastawieni na działanie, bierzemy na siebie odpowiedzialność i szybko podnosimy się po niepowodzeniach.

Dążymy do tego, aby nasi klienci odnosili sukcesy.

Szczycimy się innowacyjnymi rozwiązaniami, zaś naszym celem jest klarowne i otwarte działanie. Dążymy do utrzymania trwałych relacji z naszymi klientami i przyjmujemy na siebie wynikającą z tego odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę, że klienci liczą na nas, poszukując niezbędnych, kluczowych i przełomowych rozwiązań.

Śmiało dążymy do celu, zachowując przy tym pokorę i uczciwość.

Wiara w siebie pozwala nam mierzyć się z najtrudniejszymi problemami, mimo to jesteśmy zakorzenieni w prawdziwym poczuciu pokory. Każdego dnia staramy się zdobywać zaufanie, zachowując uczciwość w naszych relacjach i postępując etycznie, bez względu na to, jak trudne jest wyzwanie. Mówimy szczerze i otwarcie, przyznajemy się do błędów i nieustannie staramy się być coraz lepsi.

Wspieramy zmotywowane zespoły.

Rozwijamy i celebrujemy kulturę obejmującą różne punkty widzenia, środowiska i doświadczenia. Dbamy o sprawiedliwe traktowanie i zapewnienie wszystkim równych szans. Wiemy, że w miejscu pracy, w którym ważne są poczucie integracji, przynależność i szacunek będą rozwijać się najbardziej utalentowani i kompetentni pracownicy.

pl-PL