{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Wyeliminowanie urazów i poprawa dobrostanu pracowników pozwala zwiększyć konkurencyjność firmy Ingersoll Rand, ponieważ wspomniane działania wpływają na zwiększenie wydajności oraz wzmocnienie zaangażowania pracowników i zachęca ich do pozostania w firmie. Kierowanie się filozofią stawiającą na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i brak incydentów jest dla nas wszystkich głównym priorytetem.

Nieustannie doskonalimy nasze produkty, aby maksymalizować wydajność energetyczną i minimalizować koszty długoterminowe. Staramy się dawać więcej niż bierzemy, aby poprawiać stan naszej planety. Wieloaspektowe zaangażowanie w działania społeczne i środowiskowe ma wpływ o zasięgu globalnym, poprawiając życie naszych klientów, pracowników, partnerów i ogółu społeczeństwa.

Zakres funkcjonalny i polityka zarządzania

Zarządzanie środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem

Wydajność energetyczna

pl-PL