{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Pomagaj tworzyć lepsze życie przy naszym wsparciu. Przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do metod produkcyjnych, jak i praktyk w życiu zawodowym. Sukces naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i szerszej społeczności zależy od powiązanych ze sobą czynników, a korzyści odczuwane przez jeden z elementów tego układu w sposób naturalny pozytywnie wpływają na pozostałe.

Nasze produkty i usługi wspierają klientów w zakresie oszczędzania energii i paliwa, odzyskiwania ciepła, oczyszczania ścieków oraz zasilania energią słoneczną, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczności na całym świecie. W procesach produkcyjnych i usługowych dbamy o zachowanie bezpiecznego i zdrowego otoczenia dla naszych pracowników, a także zmniejszamy wpływ na środowisko naturalne.

To usilne dążenie do poprawy stanu naszej planety i przekształcania społeczności wynika z naszego „celu i wartości”, które stanowią fundament naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę i jesteśmy dumni z wpływu, jaki wywieramy na świat, przyjmując jednocześnie za niego odpowiedzialność i kładąc nacisk na dokonywanie inwestycji w zasoby, które prowadzą do mierzalnych i obserwowalnych zmian w ludziach, społecznościach i środowisku naturalnym.

pl-PL