Farmaceutische industrie, life sciences en laboratoria

Zelfs de kleinste verontreiniging kan productverspilling, onnodige downtime en juridische problemen veroorzaken. Als u de risico's kent en weet welke persluchtoplossingen beschikbaar zijn, kunt u de juiste apparatuur vinden.

Onze Klasse 0 olievrije persluchttechnologieën voldoen aan de normen die door de FDA en de International Standards Organization worden vereist, door te garanderen dat productieprocessen 100% gevrijwaard zijn van door de compressor gecreëerde verontreinigingen. *

Wij kunnen systemen ook verhuren, CARE-pakketten leveren en audits van persluchtsystemen uitvoeren. We kunnen de prestaties van de luchtsystemen bewaken en analyseren met onze innovatieve Intellisurvey-tool. Hiermee kunnen wij oplossingen vinden die de betrouwbaarheid en efficiëntie van het systeem maximaliseren.

In paragraaf 820.70 e) van hoofdstuk 21 van de door de FDA vastgestelde ‘Code of Federal Regulations’ staat dat “elke fabrikant procedures moet opstellen en handhaven om de verontreiniging van apparaten of producten te voorkomen door stoffen die naar verwachting een negatief effect op de productkwaliteit kunnen hebben.”

In 2011 heeft de International Standards Organization (ISO) een nieuwe, zeer strikte luchtkwaliteitsnorm voor fabrikanten van farmaceutische producten vastgesteld. Klasse 0 stelt de strengste normen aan de persluchtkwaliteit, met als doel minder olieverontreiniging van vloeistoffen, aerosols en dampen.