Verklaring over transparantie van de leveranciers, slavernij en mensenhandel

Ingersoll Rand zet zich in voor de hoogste normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hanteren specifieke principes, richtlijnen en beleidsbepalingen die overeenkomen met onze ethische, sociale en milieuverantwoordelijkheden. Ingersoll Rand zet zich met name in voor de controle op en bestrijding van elke vorm van slavernij en mensenhandel, zowel in onze eigen onderneming als in onze supply chain. Onze beleidsbepalingen weerspiegelen de stappen die wij hebben gezet en zullen zetten om te garanderen dat we ethisch en integer te werk gaan bij al onze zakelijke relaties, en dat wij effectieve systemen en controles toepassen en handhaven om te garanderen dat er in onze onderneming en bij onze leveranciers geen slavernij of mensenhandel voorkomt. Daarom hebben wij een gedragscode voor leveranciers ingesteld die wij aan onze leveranciers verstrekken met de verwachting dat ze die zullen volgen.

Wij verwachten dat onze leveranciers de mensenrechten van hun werknemers hooghouden en dat de medewerkers met waardigheid en respect worden behandeld. Wij eisen uitdrukkelijk dat leveranciers niet gebruikmaken van gedwongen arbeid, schuldarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid of kinderarbeid. Leveranciers moeten garanderen dat hun werknemers en alle directe of indirecte toeleveranciers en vertegenwoordigers zich ook aan deze principes houden. Als de leveranciers zich niet aan onze gedragscode voor leveranciers houden, dan zullen passende maatregelen worden getroffen.

Wanneer wij leveranciers selecteren, passen wij de juiste selectie toe om zeker te stellen dat de leverancier een goed merkimago heeft en aan onze regels voldoet. Indien gepast, omvat deze selectie ook onderzoek naar arbeidsproblemen. Wij voeren audits uit bij onze leveranciers op basis van risico, en, indien gepast, controleren wij op arbeidsproblemen, waaronder slavernij en mensenhandel. Ons supply chain sourcing- en managementteam voert deze beoordelingen uit op basis van de gedragscode voor leveranciers en andere auditkaders voor leveranciers, zonder hulp van derden.

Onze gedragscode voor leveranciers maakt deel uit van de gedragscode van Ingersoll Rand. In de gedragscode van Ingersoll Rand staan de gedragsnormen die van bedrijfsmedewerkers overal ter wereld worden verwacht. De gedragscode intensiveert onze inspanningen in de strijd tegen slavernij en mensenhandel in de gehele onderneming. Alle medewerkers van Ingersoll Rand zijn verplicht de gedragscode van Gardner Denver te lezen en periodieke certificeringen af te ronden als bevestiging dat ze zich aan de gedragscode en de beleidsbepalingen van de onderneming zullen houden. Bovendien krijgen alle medewerkers training over de gedragscode. Schending van de gedragscode of het bedrijfsbeleid wordt serieus genomen en kan resulteren in disciplinaire maatregelen, waaronder in ernstige gevallen beëindiging van het dienstverband.

Deze verklaring wordt gepubliceerd conform The California Transparency in Supply Chains Act 2010 (SB 657) en de Britse Modern Slavery Act 2015, die bedoeld zijn om het probleem van slavernij en mensenhandel aan te pakken.

Deze verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Ingersoll Rand.

Ga voor meer informatie over CEO Action for Diversity & Inclusion ™naar ceoaction.com