{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Kodeks postępowania partnerów biznesowych

Kodeks postępowania partnerów biznesowych firmy Ingersoll Rand dotyczy wszystkich podmiotów współpracujących z nami i stanowi wyraz ogólnego oczekiwania, że nasi partnerzy biznesowi będą postępować zgodnie z najwyższymi standardami prawnymi, moralnymi i etycznymi.  Kodeks nakłada na naszych partnerów biznesowych te same wysokie standardy, którymi sami się kierujemy.

Kodeks postępowania partnerów biznesowych firmy Ingersoll Rand określa następujące zagadnienia:

 • Wizja zrównoważonego rozwoju i najważniejsze wartości
 • Powiązania z kodeksem postępowania pracowników
 • Oczekiwania, które będą spełniać partnerzy biznesowi:◦wymagania prawne
  • przeciwdziałanie dyskryminacji
  • wynagrodzenia i świadczenia
  • praca dzieci i praca przymusowa
  • wolność zrzeszania się
  • prawa człowieka
  • zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko
  • przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji
  • zwalczanie korupcji i przekupstwa
  • przestrzeganie zasad handlu międzynarodowego
 • Zaangażowanie na rzecz partnerów biznesowych
 • Proces rozwiązywania problemów etycznych
 

Downloadable Code of Conduct Files:

pl-PL